Informatie

Wedstrijden

Gezien de hoge brandstofkosten, de parkeerproblemen en voor het groepsgevoel willen we zoveel mogelijk gezamenlijk naar de uitwedsrijden. Er wordt vertrokken vanaf het parkeerterrein bij het 'Vitens-gebouw' aan de Beukenlaan nabij de snelweg A28, afslag Zwolle-Zuid of vanuit Zwolle Noord bij de Mac Donald. Kijk dus altijd voor vertrek bij de wedstijd informatie waar u vertrekt en wie contactpersoon is.  Let u bij het meerijden op de wettelijk maximaal toegestane aantal personen in uw auto. Als bestuurder bent u, ingeval van een ongeluk, aansprakelijk te stellen.

Afmelden vlak voor een wedstrijd kan natuurlijk voorkomen. Bel de contactpersoon  zo mogelijk ruim van tevoren af, zodat we niet onnodig staan te wachten op het verzamelpunt. Reeds betaalde inschrijfgelden kunnen niet worden geretourneerd.

De pupillen van a.v.PEC gaan collectief naar wedstrijden. Als regel blijven we tot ook de laatste sporter klaar is met zijn onderdelen. Ook hij/zij hoort bij onze vereniging en verdient onze aanmoedigingen.

Bij wedstrijden wordt op de atletiekbaan een verzamelpunt gekozen. Daar kunnen de kledingtassen blijven liggen en weten de kinderen en ouders elkaar te vinden.

Bij wedstrijden doen we een beroep op de aanwezige ouders om de diverse groepen pupillen te begeleiden De ouders halen  startnummers en doen samen de warming up. met de kinderen,  In de map zit een lijst met aandachts punten, probeer zoveel mogelijk scores bij te houden, en vermeld ze bij het juiste kind en onderdeel. Deze scores op fouten controleren en zo mogelijk alo p de westrijddag ter plaatse laten veranderen. 

 Lever de mappen na de wedstrijd in bij de contactpersoon, er zijn ouders die daarna de controles doen en zm binnen een week aktie kunnen ondernen naar de organisatie.