Informatie

Brengen-halen

Het kan wel eens voorkomen dat een trainer te laat op de training komt of zelfs noodgedwongen verstek moet laten gaan. Als er in dat geval te weinig trainers en begeleiding voor de groep als totaliteit aanwezig is, gaat de training alsnog niet door. Veiligheid gaat voor alles. Wacht dus altijd totdat de training daadwerkelijk begonnen is, voordat u het terrein verlaat. De weersomstandigheden kunnen er toe leiden dat de training wordt gestopt of afgelast. Bij onweer bijv. wordt de training onderbroken of gestaakt.

Aan het einde van de training worden er vaak mededelingen en uitnodigingen voor wedstrijden uitgereikt. Wacht met vertrekken dan ook tot de training is afgelopen. Mocht u onverhoopt niet op tijd bij de atletiekbaan terug zijn om uw kind weer op te halen dan zal altijd een van de trainers bij uw kind op uw komst wachten. Laat dit s.v.p. niet onnodig lang duren. Uw kind en wij voelen ons daar niet prettig bij.

Bij slechte weersomstandigheden gaat de training in principe gewoon door. Regen in Zwolle-Zuid hoeft niet te betekenen dat het ook regent in Zwolle-Noord. We proberen afgelastingen wel te melden voor een training op de site.