Informatie

Sociale aspecten

Atletiek staat bekend als een individuele sport maar in de praktijk is het sociale aspect enorm belangrijk. Het leren omgaan met elkaar gaat op de atletiekbaan net zo door als thuis en op school, Uiteraard gelden er respectvolle omgangsregels op de atletiekbaan. Ook sportiviteit moet geleerd worden. Dat dat niet zonder vallen en opstaan gebeurt spreekt vanzelf. We proberen het sporten in een goede, veilige situatie te begeleiden. Als u als ouder nog zaken opvallen of u weet dat er nog zaken spelen die de trainer zou moeten weten, spreek dan voor of na de training de trainers aan. Bovendien kunt u ons bellen om het e.e.a. met de trainer te overleggen.
Let bij het opbellen van de trainers even op etenstijden e.d. en ’s avonds na tien uur liever niet meer opbellen. Echt dringende gevallen zijn natuurlijk uitzonderingen. Indien het lidmaatschap van een pupil wordt opgezegd dient u dat zelf doen bij de ledenadmistratie, uiteraard stellen wij het op prijs dat u het ook doorgeeft. aan de trainers.

Tot slot alleen nog maar een paar formele regels:

Ouders blijven te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van hun kinderen.

Verder zijn de reglementen van a.v.PEC1910 van toepassing.